GERİ

BAY ENDİŞE
Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB) Hakkında Bir Hikaye

Yazan: Holly L Linei, Çeviren: Sevim Öztürk, Editör Pakize Sütlaş
Bumerang Yayınları Basım yeri ve yılı. İstanbul 2008
ISBN:975 286 28 07, 32 sayfa

İÇERİĞİ

Takıntı hastalığı hakkında çocuklara yönelik sağlık eğitim kitabı