GERİ

 

 

Kadın

Bir kadın
Gördüm
Ojesini sürmüştü

Bir kadın gördüm
Rimelli

Bir kadın gördüm
Farı, rimeli, ojesi
Tastamam

Bir kadın gördüm
Boyasız ama çok şık

Bir kadın gördüm
Pespaye

Bir kadın gördüm
Ağlamaklı

Bir kadın gördüm
Aramaklı

Bulamayanı gördüm
Daralanı,
Sorgulayanı,
Başkaldıranı

Kadınlar gördüm
Mutsuz
Kadınlar gördüm
Adamsız

Kadınlar gördüm
Alımlı bakımlı
sevgi dolu
yalnız

Kadınlar yalnız

Adamlar yalnız

Mevsimin adına
Bahar demenin
Tam zamanı

Yoksa bunun
Ardı
Güz
Sıcaklık azaldıkça
Yerine geçen
BUZ

18.05.01

GERİ