MULTIPL SKLEROZDA TANI VE TEDAVİ KLAVUZU
Nöroloji hekimlerine yönelik klavuz
Editörler: Prof Dr. Rana Karabudak, Uzm Dr. Nihal Işık, Prof Dr. Aksel Siva
Multipl Skleroz Çalışma Grubu ortak Ürünü
Türk Nöroloji Derneği Yayını,
Basım yeri ve yılı. Ankara 2009, 110 sayfa,
ISBN: 978-975-6058-76-3

NÖROPSİKİYATRİ
Nörolojik Hastalıkların Psikiyatrik Yönü
Psikiyatri hekimlere yönelik eğitim kitabı
NOBİVA: Nörolojik Bilimler Vakfı Yayınları
Editör Doç Dr. Dursun Kırbaş
Basım yeri ve Yılı. İstanbul 2005, 320 sayfa, ISBN: -
Bölüm yazarı: Pakize Sütlaş
“Santral Sinir Sistemi enfeksiyonlarında gelişen psikiyatrik belirti ve bulgular”
Sayfa. 149-198.