GERİ

 

 

Sen Oyna

Oyalı da mendilinle, sen oyna, keser, sen oyna.
Hülyaya elleterekten, sen oyna, riki, sen oyna.

Dansöz çatlataraktan, sen oyna tarkan, sen oyna.
Kıvrım kıvıraraktan, sen oyna nez kız sen oyna.

Göbek taşı-ra-raktan sen oyna nilüş sen oyna.
Kafa bularak-tan, sen oyna mıstık, sen oyna.

İşaret ederekten, sen oyna demet, sen oyna.
Bardak dize-rekten, sen oyna süe, sen oyna.

Mızıka çalarak-taan, sen oyna anam, sen oyna.
Boynunu kısarak-taan, sen oyna babam sen oyna.

Çingen havasıyla, sen oyna sunam, sen oyna.
Gülüm gülerekten, sen oyna sönüm, sen oyna.

Çoşup taşa-raktan, sen oyna necik, sen oyna.
Yan yan basa-raktan, sen oyna nevin, sen oyna.

Dövüş e-de-rekten, sen oyna janki, sen oyna.
Baygın süze-rekten, sen oyna setoş, sen oyna.

Sakalını kese-rekten sen oyna, peder, sen oyna.
Yetsin bitsin artık, senoynama ceroş, sen oy-na-ma....

Aralık 2003

GERİ