GERİ

 

 

Şubat

Şubat. Bir çift kanat.
Ha kondu,
ha konacak.

Can donacak.
Soluk,
Bir avazda boşalacak,
Duruldu, duruldu,,,
durulacak

Akacak-tı, durdu
Donmayacak-tı, dondu
Uçacak-tı kondu

Bu bir son du.

01. 02. 2000

 

Son

Sonunda yeniden başla.
Planla, zamanla,
Zamanla,
Zamanda yıprana bozula
Sonuna yanaşa-naaaa
Sonunda sana da olana baksana

Sollama duranı
Arama saklayanı
Bulma kaybolanı.
Kayıp yitenin yaldızı
Yıldızlanırken öfken
patlatmak mantarı,,,, .

Sonla kuyruğun başlangıcını
Son.
Bu bir sondu.

01.02.2000

 

N’OLSA
Olduysa bozulmasa
Taşmasa
Sapmasa
        Kayma-saydı ya

Vardıysa eğer
Yokolmasaydı ya

Sanılar olmasa
Çarpıtmasa görüntüler
Gizemli derinlikler
Arzulan ma sa

Kalsa ya kalsa ya
Ya bu bir son sa
Son
Sa
Sahi aslında n’olsa?

Boşalsa, patlasa
Yırtsaparçalasarahatlasa
Essnese, u-zasa-u-zasa, uzasa
Zorlansakopsa
Olsa-olsa.
N’olsa?

Şubat
Sa
Bir çift kanat
Süzülse
süzülse
Taaaa-lara konsa
Bu bir son
Sa !

01.02.2000

 

Can Yücel’e “Bir Nisan” selamımdır bu.

Son yoktur.
Her son dendiğince bir baştır
Baş
Baştan başa esrik
Sondan başa kayık,
Kayıpsa da soluksa da
Soluk soluğaysa da
Başlamak zorsa da

Dopdoluluktur.

01.04.2000

GERİ