BASILI YAYINLAR

YURT İÇİ DERGİLERDE YAYINLANANLAR

 1. P.Sütlaş, B.Arpacı, H.Forta ve ark. Wilson Hastalığı: 2 Olgu; Düşünen Adam; Haziran 1987: 1 (9): 35-38.
 2. Ç.Özkara, B.Arpacı, H.Forta, P.Sütlaş. Gilles de la Tourette Sendromu ve 12 Olgunun Analizi; Düşünen Adam; Mayıs 1990: 3 (2): 87-90.
 3. B.Arpacı, P.Sütlaş, D.Ataklı ve ark. Huntington Hastalığında Sodyum Valproat Kullanımının Klinik Sonuçları. Düşünen Adam; Ekim 1990: 3 (3): 53.
 4. B.Arpacı, Ç.Özkara, D.Ataklı, P.Sütlaş. Sekız SSPE Olgusu ve Periyodik EEG Anomalilerinde Diazepam Supresyon Testi; Düşünen Adam; 1990: 3 (2) :97-102.
 5. B.Yalçıner, H.Forta, S.Baybaş, L.Hanoğlu, B.Arpacı, P.Sütlaş. Sağ Hemisfer Enfarktlarında Görülen Göz Açma Bozukluğu; Klinik Gelişim ;1991:4:1590-1591.
 6. A.Sosyal, F.Özer, M.Türkay, P.Sütlaş. B.Arpacı. Kortikal ve Laküner Enfarktlarda Plazma Lipid ve Lipoproteinleri Klinık Gelişim ;1991: 4:1582-1585.
 7. P.Sütlaş. Laküner Stroklu Olgularda Klinik Tablo ile BBT Bulgularının Karşılaştırılması; Düşünen Adamı; 1991: 4 (1) : 54-57.
 8. P.N.Sütlaş, Ü.Altın, D.Kırbaş. Abuli: Düşünen Adam: 1999: 12(1): 54-58
 9. A.Ünal, N.Şütlaş, D.Kırbaş, D.Kuşçu. Relationship Between Cognitive Imparment And Disease Duration In Multiple Sclerosis: www.med.ege.edu.tr/-norobil Journal of Neurological Sciences (Turkish) ISSN 1302-1664
 10. A.Ünal, N.Şütlaş, D.Kırbaş, D.Kuşçu, H.Anaç, A.Karagöz. Multipl Skleroz Hastalarında Gelip-Geçici Görsel Etkilenme: Düşünen Adam; 2000: 13 (4): 240-245.
 11. A.Ünal, N.Şütlaş, D.Kırbaş, D.Kuşçu. Multipl Skleroz Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar: Anadolu Tıp Dergisi; 2000: 3 (1): 48-56.
 12. Ünal, N.Şütlaş, D.Kırbaş, D.Kuşçu, S.Tural. Bir Olgu Nedeni ile Primer Santral Sinir Sistemi Anjiiti. Türk Beyin Damar Hastalıkları Dergisi; 2000 ;3:
 13. A.Karagöz, M.E.Sevim, D.Kuşçu, N. Sütlaş, A. Hamitoğlu K. Kuşçu, D.Kırbaş. Fatique in Multiple Sclerosis: Nörol Bil D; 2000 17:4, http://www.med.ege.edu.tr
 14. N.Sütlaş, A Ünal, A.Barutçuoğlu, DY.Kuşçu, D.Kırbaş. Seventeen cerebral venous trombosis cases: Nörol Bil D 2001, 18:1 http://www.med.ege.edu.tr
 15. P.Sütlaş. Multıpl Skleroz'da Yeni Tanı Kriterleri. Anadolu Tıp Dergisi 2001; 4 (1):61-66
 16. P. Sütlaş. Orta Yaştaki Kadınların Kriptojenik Düşmeleri; Bir olgu Sunumu ve Gözden Geçirme. Nöropsikiyatri Arşivi, 2002;39(1) 35-39

YURT DIŞI DERGİLERDE YAYINLANANLAR

 1. O.Kantarcı, A.Sıva, M.Eraksoy, R.Karabudak, N.Sütlaş, J.Ağaoğlu, F.Turan, M.Özmenoğlu, Toğrul, M.Demirkıran and the Turkısh Multıple Sclerosıs Study Group (TUMSSG). Survival and Predictors of Disability in Turkish MS Patients: Neurology 1998 51:765-772
 2. A.Ünal, N. Sütlaş, D. Y. Kuşçu, D. Kırbaş. İntradural extramedullary tuberculoma of the spinal cord five years after appropriate treatment of tuberculosis meningitis: a case report. Rev Neurol (Paris) 2002. 158:2.
 3. D. Y. Kuşçu, N. Sütlaş, A. Ünal, D. Kırbaş. The impact of socioeconomic status and disability on follow-up of MS patients. Rev Neurol (Paris) 2002. 158:2.
 4. P. N. Sütlaş, A. Ünal, H.Forta, S. Şenol, D. Kırbaş. Tuberculous Menengitis In Adults: Reviev of 61 Cases. Infection 2003, 31, X00X